Κεντρική Ιατρικός Εξοπλισμός Πνευμονολογικά Σιλικονούχες ενδοπροθέσεις τραχείας-βρόγχων

Σιλικονούχες ενδοπροθέσεις τραχείας-βρόγχων

Σιλικονούχες Ενδοπροθέσεις  Τραχείας - Βρόγχων

 

 

 

 

 

GSS™-Gold Studded Stents

 

 

 

 

GSS™-Gold Studded Stents