Κεντρική Φροντίδα στο σπίτι Διαχείριση Προβλημάτων Γαστροστομίας Προβλήματα Καθετήρα

Αποκατάσταση Προβλημάτων Καθετήρα

Απόφραξη καθετήρα

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Απόφραξη καθετήρα| thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/apofraksi.pdf{/rokbox}

 


Πυλωρική παρεμπόδιση / μετανάστευση

 

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Πυλωρική παρεμπόδιση / μετανάστευση| thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/puroliki.pdf{/rokbox}

 


Εξαγωγή καθετήρα

 

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Εξαγωγή καθετήρα| thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/eksagogi.pdf{/rokbox}

 


Απόσπαση / Μετατόπιση καθετήρα

 

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Απόσπαση / Μετατόπιση καθετήρα | thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/apospasi.pdf{/rokbox}

 


 

Φθορά καθετήρα

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Φθορά καθετήρα | thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/fthora.pdf{/rokbox}

 


Διαρροή ή σπάσιμο μπαλονιού

 

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Διαρροή ή σπάσιμο μπαλονιού | thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/diaroi.pdf{/rokbox}