Κεντρική Φροντίδα στο σπίτι Διαχείριση Προβλημάτων Γαστροστομίας Προβλήματα Στομίας

Αποκατάσταση Προβλημάτων Στομίας

Βακτηριδιακή μόλυνση

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Βακτηριδιακή μόλυνση| thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/vaktiriaki.pdf{/rokbox}

 


 

Μυκητιασική μόλυνση

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Μυκητιασική μόλυνση| thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/mikitiasiki.pdf{/rokbox}

 


 

Νέκρωση εκ πιέσεως

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|Νέκρωση εκ πιέσεως| thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/nekrosis.pdf{/rokbox}

 


 

Δερματική βλάβη

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=Δερματική βλάβη | thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/dermatiki.pdf{/rokbox}

 


 

Υπερκοκκιωποίηση

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=Υπερκοκκιωποίηση | thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/yperkokkiopoiisi.pdf{/rokbox}

 


Αλλεργική αντίδραση περιμετρικά της στομίας

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=Αλλεργική αντίδραση περιμετρικά της στομίας | thumb=|images/stories/pdf.gif|}images/stories/alergi.pdf{/rokbox}