Κεντρική Φροντίδα στο σπίτι Διαχείριση Προβλημάτων Γαστροστομίας

Διαχείριση Προβλημάτων Γαστροστομίας

Για κάποιους ανθρώπους η γαστροστομία είναι πηγή ζωής. Για αυτό και η σωστή φροντίδα της καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων είναι σημαντικά. Για τον σκοπό αυτό συντάξαμε οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων σε γαστροστομίες. Οι οδηγίες είναι χωρισμένες σε δύο ενότητες.