Κεντρική Ιατρικός Εξοπλισμός Γαστροστομία - Υλικά Εντερικής Σίτισης Συσκευή μετρητής στομίας

Συσκευή μέτρησης στομίας

Συσκευή μέτρησης στομίας

Για κάποιους ανθρώπους η γαστροστομία είναι πηγή ζωής.