Κεντρική Προφίλ Εκπαίδευση - Συμμετοχή

Εκπαίδευση - Συμμετοχή

 

Εκπαίδευση

Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα  Learning Centre που αποτελείται από:

  • Ενημερωτική βιβλιογραφία
  • Video centre (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη)
  • Photo centre (ηλεκτρονικό αρχείο φωτογραφιών)
  • Οδηγίες χρήσης και φροντίδας των καθετήρων γαστροστομίας
  • Πλήρη ενημερωτικά έντυπα