Κεντρική Φροντίδα στο σπίτι

Φροντίδα στο σπίτι

 

G Tube Care - Φροντίδα στο σπίτι

Η Όραμα α.ε. για την εξυπηρέτηση των ασθενών που φέρουν καθετήρες  σίτισης συμβάλλει ενεργά στην καλύτερη διαχείριση, εφαρμόζοντας μία πρωτοποριακή υπηρεσία που αφορά την ενημέρωση των οικείων σχετικά με τη σωστή φροντίδα και συντήρηση του καθετήρα κατ΄οίκον.

Η υπηρεσία αυτή βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες.

  • Στην υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των συσκευών
  • Στην ακριβή πληροφόρηση για τη συντήρηση τους

Σκοπός μας είναι η πλήρης ένταξη των ασθενών στο κοινωνικό σύνολο με υπεύθυνες και ασφαλείς διαδικασίες.

Στόχος της Όραμα α.ε.

Είναι να παραδίδει υπεύθυνες κλινικές λύσεις.

για περισσότερες πληροφορίες γι΄αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

  • Στα  τηλέφωνα 210 6800013 &  6949 200060
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση infodesk@oramamed.gr
Για εξειδικευμένες τεχνικές οδηγίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο :

Το παρακάτω διατροφολόγιο είναι ενδεικτικό και σε καμία περίπτωση

δεν αντικαθιστά ιατρικές οδηγίες ή διατροφολόγια από εξειδικευμένο προσωπικό.

Διατροφολόγια

Οδηγίες για τη φροντίδα των γαστροστομιών