Κεντρική Προφίλ Συνεργασίες

Συνεργασίες

To πεδίο δράσης της Όραμα α.ε. είναι, δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρικά  διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία σε όλη την Ελλάδα καθώς και στη Κύπρο.

Κύριος γνώμονας είναι να δημιουργεί γερές βάσεις και ρίζες, μέσω της καθημερινής συνεργασίας θεμελιώνοντας σχέσεις υγείας και ασφάλειας στους ανθρώπους.