Κεντρική Προφίλ Εταιρικοί Στόχοι

Εταιρικοί Στόχοι

Η φιλοσοφία μας έγκειται :

Στην παροχή ιατρικών συσκευών προηγμένης τεχνολογίας με διεθνή standards  υψηλής ποιότητας και πιστότητας.

Στην υποστήριξη, η οποία δύναται να εγγυηθεί την άριστη λειτουργία των προϊόντων.

Στη διαρκή επιστημονική ενημέρωση και κατάρτιση των στελεχών της καθώς και παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο.

Στην ενδελεχή έρευνα και στον εξονυχιστικό έλεγχο, για την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών και τον σχεδιασμό νέων εργαλείων.

Στις αμοιβαίες σχέσεις σεβασμού και συνέπειας μεταξύ των προμηθευτών, των πελατών και των στελεχών μας.

Στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας καθώς και στην παροχή ενός μοντέρνου και λειτουργικού  εργασιακού περιβάλλοντος.

Στη βελτίωση της ήδη επιτυχημένης παρουσίας μας στην Ελληνική Αγορά.